ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ နီးလာေသာ္လည္း ျပည္ပေငြလြဲနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္း

ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္နီးလာေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ ေငြလြဲေပးပို႔မႈ နည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းလာသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။
 
ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္နည္းျခင္း၊သြင္းကုန္သမားမ်ား ေငြလႊဲေပးပို႔မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဧျပီ၇ရက္တြင္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၂၃ က်ပ္ခန္႔ေစ်းဖြင့္ခဲ့သည္။မတ္လ၃၀ရက္က တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၂၈ က်ပ္ခန္႔ေစ်းဖြင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာငါးက်ပ္ ေစ်းက်လာသည္။
 
ထို႔အတူ ဗဟိုဘဏ္၏ရည္ညြန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကလည္း မတ္လ ၃၀ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၃၅ က်ပ္မွ ဧျပီ၆ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၃၀ က်ပ္ေစ်းဖြင့္သည္။
 
ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ဆက္လက္က်ဆင္းျပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြမာလာမည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းကို တည္ျငိမ္စြာ ထိန္းေနသည္ဟု ေျပာထားသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ အျပီးျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးထပ္မံ ျမင့္တက္မည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခန္႔မွန္းေနသည္။