ႏ်ဴးကလီးယား စမ္းသပ္ဆိုက္ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုဆိုကာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္ထုတ္ေျပာ

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ယင္း၏ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္ရာေနရာကို ဖ်က္ပစ္မည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျပီးေနာက္  အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေက်းဇူးတင္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။လာမည့္ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌  ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မျပဳလုပ္မီ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ႏ်ဳးကလီးယားစမ္းသပ္ခဲ့သည့္ဆိုက္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
ႏိုင္ငံ၏အေရွ႔ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ ပြန္ဂ်ီရီ(ႏ်ဴကလီးယား)စမ္းသပ္ဆိုက္ကို ေမလ၂၃ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖ်က္ဆီးမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ေတာင္ကိုရီးယားက ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင္း စတင္ခဲ့ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဂၢိဳလ္ဆန္ဆန္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈ၊စစ္မက္ျဖစ္ပြားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈ စသည္အေျခအေနမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာကာ ယခုဆိုလွ်င္ ဇြန္လ၁၂ရက္ေန႔၌ စင္ကာပူတြင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။