ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ သီးသန္႔ရံပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေန

နုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြအျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားကာ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ သီးသန္႔ရံပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ဖုိ႔စီစဥ္ေနတယ္လုိ႕ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာပါတယ္။ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)က ေဒၚအိအိျပဳံးက မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင္႕အေရး၊ဥပေဒအရ မသန္စြမ္းသူေတြ အတြက္ ဥပေဒရဲ႕  အကာအကြယ္ကုိျပည့္၀စြာ ရရွိရန္နဲ႕  သီးသန္႕ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထူေထာင္ျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွိေမးျမန္းခဲ႔တာကုိ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ႔တာပါ။ 
 
လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျပီး အဲဒီေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေကာ္မတီအဆင္႔ဆင္႔ဟာ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင္႔အေရးကုိ ေရရွည္ကာကြယ္ျမႇင္႔တင္ ေစာင္႔ေရွာက္နုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အခြင္႔အေရးကိစ္ၥေတြ ကုိလဲ က႑စုံဘက္ေပါင္းစုံကေန ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
 
အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၈)က ေဒၚအိအိျပဳံးကလည္း လက္ရွိ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ သက္ၾကီးပင္စင္ေတြ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေရး အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး မသန္စြမ္းသူေတြ အတြက္ သီးသန္႔ရံပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိတာေၾကာင္႕ ေမးျမန္းတာလုိ႕ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၄ခုနွစ္လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္ေခါင္းစာရင္းေတြအရ ျမန္မာနုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၂ဒသမ၃ သန္းဟာ မသန္စြမ္းေတြျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ႔ မသန္စြမ္းေတြရဲ႕၅၂ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရဘူးလုိ႕ သိရပါတယ္။