၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပဲေစ်းစံခ်ိန္တင္၍ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ပဲမ်ဳိးစံု ျပည္ပသို ့ စတင္တင္ပို ့ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ၂၅ႏွစ္အတြင္း ယခုႏွစ္ ပဲမ်ဳိးစံု ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသို ့ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိျပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ပဲေစ်းကြက္အတြင္းထံမွ သိရသည္။
 
လက္ရွိပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မတ္ပဲ တစ္တန္လွ်င္ ၁,၄၅၀,၀၀၀ ခန္ ့ ၊ ပဲတီစိမ္း တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇သိန္းေက်ာ္ ေစ်းရွိျပီး ပဲလက္က်န္တြင္ မတ္ပဲမွာ တန္သံုးေသာင္းခန္ ့ ၊ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို ့မွာ တန္တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္သာ
က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily