၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ရက္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္းသိရမည္

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံုတတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ရက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ကာ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပူတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
 
အစိုးရဘက္က လာမည့္ဒီဇင္ဘာအတြင္း က်င္းပရန္ဆႏၵရွိေနျပီး ရက္အတိအက်ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ၾကီးစိုး၀င္းတို ့ပါ၀င္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။