၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာင္ဘာေလထီမွ အခြန္ရရွိမႈႏႈန္း ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာင္ဘာေလထီမွ အခြန္ရရွိမႈႏႈန္းမွာ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြခိုင္က ေျပာဆိုသည္။လူအမ်ားစု ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာသည့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ပိုမိုရရွိလာေစရန္အတြက္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ထပ္မံထုတ္ရန္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအာင္ဘာေလထီမွ အခြန္က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္၌  က်ပ္၉၄ဘီလီယံအထိ တိုးျမွင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ေအာင္ဘာေလသိန္းထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္၏ တရား၀င္သတ္မွတ္တန္ဖိုးမွာ က်ပ္၅၀၀ျဖစ္ျပီးေစာင္ေရ (၁၁)ေစာင္ပါထီတစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္၅၀၀၀ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။သို႕ရာတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာ ျပင္ပထီဆိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ၀ယ္လိုအားလိုက္၍ ထီတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္၅၀၀မွ က်ပ္၁၅၀၀ အထိေစ်းရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
 
 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ေအာင္ဘာေလသိန္းထီေပါက္မဲမ်ားမွ လာေရာက္မထုတ္ယူသည့္ ဆုေၾကးေငြမွာ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၄ဒႆမ ၃၆ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ေအာင္ဘာေလသိန္းထီလုပ္ငန္းသည္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (ဃ)အရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
Credit -Myanmar Times Daily