ျမန္မာ့ဆင္ျပခန္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးျမန္မာ့ဆင္ျပခန္းကို အခုလအတြင္းမွာစတင္ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားဌက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(WWF)တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ျမန္မာ့ဆင္ျပခန္းကို ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာရွိတဲ့ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္သြားဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပခန္းမွာဆင္ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႀကြင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ဆင္ရိုးစုနဲ႔ဆင္စြယ္မ်ား၊ဆင္စာအုပ္နဲ႔မွတ္တမ္းမ်ား၊ဆင္ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ၊ခေလာက္၊စတဲ့ ဆင္အသံုးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ဆင္သေရမ်ား၊ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ရုပ္ေသမွတ္တမ္းမ်ား၊ဆင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရွးျမန္မာနန္းတြင္းရဲ႕ ဆင္အသံုးျပဳပံုမ်ား စတာေတြကို ခင္းက်င္းျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆင္ျပခန္းကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္တဲ့ ျမန္မာဆင္ေတြရဲ႕ သမိုင္းအေၾကာင္း၊အေလ့အထမ်ားနဲ႔ဆင္ေတြရဲ႕အသံုး၀င္ပံုမ်ား၊ဆင္ေတြရဲ႕ လက္ရွိမ်ာေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျပည္သူေတြ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လ်စ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆင္ျပခန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္းမွာအျပီးသတ္ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမ တစ္ပတ္မွာ အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ၾကည့္ရွဴေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။