ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကိုမေလးရွားႏိုင္ငံသိုျပန္လည္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳ

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကိုမေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ကစတင္ျပီး ျပန္လည္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီလို႔ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ ၿပီးခဲ႔တဲ႔(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလက မေလးရွားႏိုင္ငံကို အလုပ္သမားေစလႊတ္ဖို႔ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါတယ္။
 
 
၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္က မေလးရွားႏိုင္ငံကို ျမန္မာလုပ္သား ျပန္လည္ေစလႊတ္ဖို႔ အတြက္ တရား၀င္စာထုတ္ျပန္လိုက္တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေစလႊတ္လိုတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကို ေစလႊတ္မယ့္အလုပ္သမားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မႈ၊ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြ၊ တရား၀င္ေပးပို႔ႏိုင္မႈ၊ သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္စရိတ္ႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မႈစတဲ့ကတိခံ၀န္ခ်က္နဲ႔အတူ အလုပ္သမားသံအရာရွိရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္အျပင္ Calling Visa မ်ားပါ၀င္တဲ့ Demand Letterမ်ားကိုလည္း ေအဂ်င္စီေတြဘက္ တင္ျပႏိုင္ၿပီလို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
မေလးရွားႏိုင္ငံကို အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္တဲ့ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာသြားေရာက္မယ့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအတြက္ မေလးရွားေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အလုပ္သမားေခၚစာေတြ ျပန္လည္ေတာင္းခံေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံကို အလုပ္သမားျပန္လည္ေစလႊတ္ဖို႔အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက အလုပ္သမားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ကတိက၀တ္ေပးႏိုင္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ မိသားစုလႊဲေငြ တရား၀င္ေပးပို႔ႏိုင္မႈအေျခအေနနဲ႔ သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္မႈ စရိတ္ႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မႈအေျခအေန စတဲ့(၃)ခ်က္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံကို အလုပ္သမားေစလႊတ္တဲ့ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုးကို ေပးပုိ႔ဖို႔ ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
 
 
၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံကိုေစလႊတ္ဖို႔အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့(၅/၂၀၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါရွိပါတယ္။