ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊေက်ာင္းျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္း ထပ္မံရရွိ

ျမန္မာမႈအႏုလက္ရာ စံျပဳေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊေက်ာင္းျပဳရန္ပံုေငြ ေဒၚလာသံုးသိန္း ထပ္မံရရွိထားေၾကာင္းေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းၾကီးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ World Monuments Found ထံမွ သိရသည္။