ျပည္တြင္းေရႊေစ်း ဆက္လက္က်ဆင္းႏုိင္ဟုဆ

 ျပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္း၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ယခုအပတ္အတြင္းျပန္လည္က်ဆင္းျပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 
 
ျပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းက အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္နီးပါးျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၆၇,၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ   က်ပ္ ၇၇၇,၀၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ေဒၚလာေစ်းျပန္က်ခ်ိန္တြင္ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာလည္း
လုိက္ပါက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလက္ကားေစ်းကြက္အတြင္းထံမွ သိရသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily