ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလုိလားေနတဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္ေတြကုိ ျဖည္႕ဆည္း ေပးရမယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးၾကဖုိ႔ JICM အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ လာသူေတြကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္တုိက္တြန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကစျပီး လုိလားေတာင့္တေနၾကတဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵေတြ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးရမယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔ JICM အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူေတြကုိ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္