ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ရန္စေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို အေမရိကန္သတိေပး

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၎၏ ယံုေျဗာင္းႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္းတြင္ ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ား ျပန္စေနျပီဟုေၾကညာခဲ့ျပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို ့ရန္စေသာ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သတိေပးလိုက္သည္ဟု VOA သတင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေျမာက္ကိုရီးယားအေနႏွင့္ ေဒသတြင္း ပိုမိုတင္းမာေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားျပည့္မီေရးကိုသာ အာရံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း၊ျပံဳယမ္းအား ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္သင့္မခံေသာ အေမရိကန္ႏွင့္
 ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားသည္ အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်ဳိ ့စ္အားနက္စ္က အဂၤါေန ့တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
Credit : The VOICE Daily