ေျမစလစ္အတုျပႆနာကို မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရ စစ္ေဆး

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္ အတြင္း ဂရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ေျမစလစ္ အတုမ်ားပါ၀င္ေနျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုုးသန္းက ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္၍ ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာခ်ိန္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
''ေျမစလစ္အတုေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ မၾကာခင္မွာအေျခတစ္ခုထြက္လာပါလိမ့္မယ္'' ဟုေဒါက္တာ စိုးသန္းက ေျပာဆိုသည္။
ေျမစလစ္ (ေျမခ်ထားမိန္႕ပါမစ္) အတုမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မႏၱေလးျမိဳ႕ခံ အိမ္၊ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာၾကားသည္။
ေျမစလစ္အတုမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေရာင္းမွား၀ယ္မွား ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနျပီး နားမလည္ေသာ သူအမ်ားစုသည္ ယင္းအက်ိဳးဆက္ကိုခံစားေနရေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမစလစ္အတုမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပႆနာအျဖစ္မ်ားဆံုး ျမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
 
Credit - The Voice