ေရႊဘိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေစ်းတက္

ျပည္တြင္းအဓိကစားသံုးေသာ ေရႊဘိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ဇြန္လဒုတိယအပတ္အတြင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္၁၁,၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
ျပည္ပပို႔ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ႏွစ္ကထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၀၀၀မွ ၄၀၀၀ ႏွင့္ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ေဒးဒရဲႏွင့္နယ္စံု ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၂၀၀၀မွ ၉၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တိုးတက္ျပီး ျပည္ပေစ်းျမင့္တက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆန္ကုန္သည္မ်ားကဆိုသည္။
 
ျပည္တြင္းဆန္အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနႏွင့္ ယခင္ႏွစ္က ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ကြာျခားျခင္းမရွိဘဲ အလားတူကာလအတြင္း ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ျငိမ္သက္ေနသကဲ့သို႕ ျပည္ပတင္ပို႕မႈ အေျခအေနမွာလည္းပံုမွန္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ဆန္ကိုအဓိကထုတ္လုပ္သည့္ လယ္သမ်ားမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မွာမူ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးေပ။ 
 
ယခင္ႏွစ္က ေရႊဘုိေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၄၂,၀၀၀ /၄၄,၀၀၀ မွယခုအခါ က်ပ္ ၅၃,၀၀၀/ ၅၅,၀၀၀ သို႔လည္းေကာင္း ယခင္ႏွစ္က ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ေဒးဒရဲႏွင့္နယ္စံုေပၚဆန္းဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ /၃၆,၅၀၀
ယခုအခါ က်ပ္ ၃၂,၀၀၀ /၄၆,၀၀၀ သို႔လည္းေကာင္း ၊ယခင္ႏွစ္က ျပည္ပပို႔ဆန္ၾကမ္း တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္ ၁၆,၅၀၀/၂၁,၀၀၀ မွယခုအခါ က်ပ္၁၉,၈၀၀/၂၃,၀၀၀ သို႔လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေၾကာင္းဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
Credit -The Voice