ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရိွေသာ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ ေျမျပိဳမႈ မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တည္ရွိေသာ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္၌ ေျမျပိဳမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍လုပ္ေဆာင္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရႊတိဂံုေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ရံုး၌ ဇြန္လ ၂၄ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ဦးေဆာင္၍  ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ေရႊတိဂံုဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပက အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ 
" ကုန္းေတာ္ရဲ႕ ေျမသားထုေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းဖို႕ အတြက္ နည္းလမ္း ရွာထားဖို႔ လိုတယ္။ ေျမေၾကာစနစ္က ေရစိမ့္၀င္မႈ ရိွလာျပီ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ေက်ာက္စီနံရံ မ်ိဳး ကာသင့္ရင္ ကာဖို႔လိုတယ္" ဟု ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ ဦးေက်ာ္ထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 
ေရႊတိဂံု ေစတီရင္ျပင္ေတာ္သည္ ၁၄ ဧက က်ယ္၀န္းျပီး ေျမသားထုေပ ၂၀ ခန္႔ အနက္ရိွသျဖင့္ ကုန္းေတာ္၏ ေျမသားထု ေအာက္ေျခတြင္ ေက်ာက္သားလႊာ တစ္ထပ္ရိွေၾကာင္း သို႕ေသာ္လည္း ေျမသားအတြင္းသို႕ ေရစိမ့္၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုဘုရား ေဂါပက အဖြဲ႕ ထံမွ သိရသည္။
 
Credit - The Voice