ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္သြားမည္

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ကစတင္ကာ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္သြားမွာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၉) မတ္လမွာ အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴ ႏိုင္ဖို႕ ေရႊဆိုင္ေပါင္း (၂)ေသာင္း (၅)ေထာင္ကို တင္ဒါေခၚယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တင္ဒါေခၚယူရာမွာေတာ့ ေစ်းအနည္းဆံုးနဲ႔ သတ္မွတ္စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ ေရႊဆိုင္းကို တင္သြင္း ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈကို (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ကပ္လွဴေလ့ရွိေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ကပ္လွဴခဲ႔တာကေတာ့ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုႏွစ္မွာ ကပ္လွဴခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီနဲ႔ အထက္ပစၥယံကေစတီေတာ္  (၆၈)  ဆူကို ျပီးခဲ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ျပီး အခု (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းမ်ား ကပ္လွဴႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴဖို႔ကိုေတာ့ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)မွာ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျပီးကတည္းက  သီးသန္႔ အလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈမ်ားနဲ႔ အတူ အမ်ားျပည္သူရဲ႕စုေပါင္းလွဴဒါန္းထားတဲ့ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳျပီး ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္တိုင္း ေစတီေတာ္ရဲ႕ ၾကံခိုင္မႈကိုစိစစ္ေလ့ရွိၿပီး ဒီႏွစ္မွာလည္း ေစတီေတာ္ရဲ႕ ၾကံခိုင္မႈေတြကို စိစစ္ေနၾကပံုစံေတြ ျဖစ္တဲ့ X-Ray နည္း၊ အသံလႈိင္းနည္း၊ သံလိုက္နည္းမ်ားနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။