ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္တစ္ေသာင္း ခန္႕ေစ်းဆက္တက္

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ ဇူလိုင္လဆန္း ပိုင္းမွစတင္ကာ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လ်က္ရွိျပီး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းနီးပါး ေစ်းတက္ေၾကာင္း ေရႊဘံုသာ အေခါက္ေရႊ လက္ကားေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
'' ကမာၻ႕ေရႊေစ်း က်ေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာက ေရႊကုန္ၾကမ္း၀င္ေရာက္မႈ အားနည္းေနျပီး ေဒၚလာေစ်းက ျမင့္ေနတာေၾကာင့္ ေရႊေစ်းက အျမင့္ပိုင္းမွာ ဆက္ရွိေနပါဦးမယ္'' ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၃၈၀၀၀ က်ပ္၊ ကမာၻ႕ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၅၄ ေဒၚလာျဖစ္ျပီး မေန႔က ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔၌ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၄၆၀၀၀ က်ပ္၊ ကမာၻ႕ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၂၆၀ ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။