ေရေဘးေၾကာင့္ပ်က္ဆီးသည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ခုႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျပီး

ဇူလိုင္လအတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ႔သည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧကမ်ားထဲမွ စိုက္ဧကေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ကိုျပန္လည္စိုက္ပိ်ဳးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
မိုးအဆက္မျပတ္ရြယသြန္း၍ ျမစ္ေရတက္ျခင္း၊ ဒီေရတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ေရလႊမ္း၍ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔အထိ မိုးစပါးစိုက္ဧကေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႕ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ႔ျပီး ခုႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏို္င္ျခင္းျဖစ္သည္။
''အရန္မိ်ဳးစပါးတင္း ခုႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ဧကကို မ်ိဳးစပါးတစ္တင္းႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးမွာပါ၊ လိုရင္လည္း မ်ိဳးစပါးအဖြဲ႕ေတြဆီက ယူလို႔ရပါတယ္'' ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ပ်က္စီးသြားသည့္ စပါးစိုက္ဧကမ်ား အခ်ိန္မီ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္လ်င္ စပါးႏွံ ေကာက္မ်ိဳး မ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ မ်ားကို တင္းတစ္ေထာင္စီ  ေထာက္ပံ့ေပးပို႔ထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ထံမွသိရသည္။
ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မိုးစပါး၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ပဲစင္းငံု၊ ၾကံႏွင့္ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္  စိုက္ဧကေပါင္း ခုႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ မိုးစပါးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအထိ အခ်ိန္မီျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးသည့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ထြန္ယက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice