ေမြးကင္းစကေလးေတြကို နားအၾကားအာရံုစမ္းသပ္ဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိ

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြကို နားအၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးတာကို သားပြားမီးယပ္ ကုသေဆာင္ရွိတဲ့ ေဆးရံုတိုင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ နား၊ နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္ပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္လွလွက တိုက္တြန္းေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။
နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ ကေလးေတြကို ေမြးကင္းစကတည္းက အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိ ၊ မရွိ စမ္းသပ္ျပီး အခ်ိန္မီကုသမႈခံယူႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ကေလးရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ သာမန္ကေလးလိုပဲ ေနထိုင္ႏိုင္သြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေမြးကင္းစကေလးေတြကို ဒီလို အၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးရမယ္ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အားနည္းေနေသးျပီး ေမြးရာပါအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ တယ္ဆိုတာကို ကေလး အသက္ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေရာက္မွ သိၾကတာမ်ားပါတယ္။
ဒီလိုေနာက္က်ျပီးမွ သိခဲ့ရင္ကေလးက စကားမေျပာတတ္ေတာ့တာ၊ စာသင္လို႔မရ တာနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကေလးေမြးျပီဆိုတာနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေမြးျပီဆိုတာနဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးမွာ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိ၊ မရွိဆိုတာစစ္ေဆးျပီး လိုအပ္တဲ့ ကုသမႈေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ေနျပီလို႔ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္ပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္လွလွက ေျပာပါတယ္။
အကယ္၍ ကေလးက နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ့တဲ့တာကို ေစာစီးစြာသိရွိခဲ့ရင္ နားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္တာဒါမွမဟုတ္ နားအစားထိုးကုသတာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ကေလးလို စကားေျပာႏိုင္၊ ၾကားႏိုင္မွာပါ။ ကေလးေတြ နားအၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိ၊မရွိစစ္ေဆးရတာက လူၾကီးေတြကို စမ္းသပ္ရတာထက္ ပိုမိုဆက္ခဲတာေၾကာင့္ နား၊ နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္အထူးကုေဆးရံုမွာ အသက္(၁၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကို နားအၾကားအာရံုစမ္းသပ္ စစ္ေဆးေပးတဲ့ ေသာတအိမ္(audiology Unit)ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ျပီး ကေလးငယ္ေတြကို စမ္းသပ္စစ္ေဆး ကုသေပး လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။