ေဖေဖာ္၀ါရီ တတိယပတ္အတြင္း ျမဴထူမ်ား ဆိုင္းႏိုင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ တတိယပတ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို ့တြင္ ေလးရက္မွ ရွစ္ရက္ခန္႔ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ ႏွစ္ရက္မွ သံုးရက္ခန္႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမဴထူဆိုင္းမည္ဟု မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ထိုသို႔ ျမဴမ်ားဆိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ ဂရုျပဳရန္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုျပင္ မိုးရြာသြန္းမႈအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ တတိယပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သံုးရက္မွ ငါးရက္ခန္႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသအထက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။