ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေလာင္းကစားမႈတစ္ႏိုင္ငံလံုး ၂၉၂ မႈဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း၌ အမ်ားဆံုးဟုဆို

ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေလာင္းကစားမႈ ၂၉၂မႈဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေလာင္းကစားမ်ားအနက္ ႏွစ္လံုးထီ ၁၁၉မႈ၊ခ်ဲထီ ၄၉မႈ၊ဖဲ၃၁မႈ၊ဂ်င္တစ္မႈ ၊အျခားအမႈ ၉၂ မႈစုစုေပါင္း ၂၉၂မႈ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေလာင္းကစားမႈမ်ား ဖမ္းမိရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ၁၆မႈ၊ကခ်င္ျပည္နယ္၌ငါးမႈ၊ကရင္ျပည္နယ္၌ တစ္မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၌ ခုႏွစ္မႈ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၌ ၃၅မႈ၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၌  ၃၂မႈ၊မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီး၌ ၂၉မႈ၊မြန္ျပည္နယ္၌ ၁၀မႈ၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၌ ၁၀၆မႈ ၊ရွမ္းျပည္နယ္၌ ခုႏွစ္မႈႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၌ ၄၄မႈဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားခံမ်ား အေနျဖင့္ႏွစ္လံုးထီ ၁၃၇ဦး၊ခ်ဲထီ ၅၈ဦး၊ဖဲအမႈ ၁၃၆ဦး၊ ဂ်င္အမႈ ေျခာက္ဦးႏွင့္ အျခားတရားခံ ၃၅၇ဦး စုစုေပါင္း ၆၉၄ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းကလည္း တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေလာင္းကစားမႈ ၃၁၀ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အတြက္ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ေလာင္းကစားဖမ္းဆီးရမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။