ေဖာ္မလင္အစားထိုး ေဖာ္ျမဴလာမ်ား FDA စမ္းသပ္

မုန္႔ဖတ္မ်ား တာရွည္ခံေစေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေဖာ္မလင္အစားထိုး ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)က စမ္းသပ္ထုတ္ေဖာ္ လမ္းညြန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနညြန္႔ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြ႗္ကေျပာၾကားသည္။
 
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ မုန္႔ဖတ္၊နန္းၾကီး၊နန္းျပားမ်ား အျပင္ပဲျပားႏွင့္ပဲေသြး စေသာအစားအစာမ်ား တာရွည္ခံေရးအတြက္ ေဖာ္မလင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေနသည့္ ကိစၥကို အျမစ္ျပတ္ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာစမ္းသပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။
 
အဆိုပါေဖာ္ျမဴဳလာ သံုးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးအျပင္ အျခားေသာတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို FDAရန္ကုန္ရံုး၌ မတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး FDA ၏ပညာေပးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ရွိမုန္႔ဖတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ဖို ၈၅ခုကိုနမူနာေကာက္ယူစစ္ေဆးရာ ေဖာ္မလင္သံုးစြဲမႈ ကင္းရွင္းသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။