ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေၾကညာသည့္ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရွူသူနည္းပါး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္နိုင္ဖို႔ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိ ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာေတာ့ လာေရာက္ၾကည့္ရွူစစ္ေဆးသူနည္းပါးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္တို္င္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ မဲဆႏၵရွင္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ရွိတဲ့ တာေမြျမိဳ႔နယ္မွာေတာ့ မဲစာရင္းမွန္ မမွန္ လညေရာက္ၾကည့္ရွူစစ္ေဆးသူ တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္သာရွိခဲ့ျပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ တစ္ေထာင့္ေလးရာ၀န္းက်င္ရွိတဲ့ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ မဲစာရင္းလာေရာက္ ၾကည့္ရွူသူ ေျခာက္ရာသာရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရွူသူ တာေမြမွာ (၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိပ္ကမ္းမွာ(၄၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္း ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္းေၾကျငာတုန္းကေတာ့ မဲစာရင္းမွန္ မမွန္လာၾကည့္သူ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ (၁၃.၇)ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္မွာေတာ့ (၄၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။
အခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မဲစာရင္းေၾကညာအျပီးမွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာ မဲစာရင္းမွာအမည္မပါလို႔ ထပ္ျဖည့္သူ(၈၄၀)ဦးရွိျပီး အခ်က္အလက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာ(၂၁၀)ဦးနဲ႔ နာမည္ထပ္ေနတာနဲ႔ ေသဆံုးသူပါ၀င္ေနတာေတြအတြက္ အမည္စာရင္းပယ္ဖ်က္ဖို႔ ေတာင္းဆိုကာ(၂၅၀)ဦးရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို နို၀င္ဘာ(၃)ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး တစ္နိုင္ငံလံုးက လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ (၁၃)ေနရာမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႔ တစ္သီး ပုဂၢၢလ(၇)ဦး  စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္(၆၉)ဥိးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာပါ။ရန္ကုန္မွာေတာ့ ပါတီ(၁၀)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢၢလတစ္ဥိး စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးက ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြ၊ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ(၂၄)ရက္ကေန နို၀င္ဘာ(၂)ရက္အထိ ႀကိဳတင္မဲေပးနိုင္မွာျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲမေပးႏိုင္တဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုနဲ႔ အျခားသူေတြကေတာ့ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔အတူ ႏို၀င္ဘာ(၁)ရက္နဲ႔ (၂)ရက္ေတြမွာ မဲေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။