ေဒၚလာေစ်းထပ္တက္

ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၁၅ က်ပ္ထိ ထပ္မံျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း မွသိရသည္။
ထိုသို႕အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိကသြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္စက္သံုးဆီ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားတျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွသိရသည္။
လက္ရွိအေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး အရ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဆက္လက္က်ဆင္း၍ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကသံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိေဒၚလာေစ်းကြက္အတြင္း ျပင္ပေစ်းသည္ တစ္ဒၚလာလွ်င္ ၁၄၁၀ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice