ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား ကြဲကြာေနသည့္ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ဆံုေတြ ့ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြး

ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ကြဲကြာသြားခဲ့ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားျပန္လည္ဆံုစည္းေရးအတြက္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန ့တြင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနကေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာေ၀းကြာေနၾကေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ျပန္လည္ဆံုေတြ ့သည့္အစီအစဥ္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ ့၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နယ္စပ္ေဒသရွိ ပန္မူဂၽြမ္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ
ေက်းရြာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily