ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေကာင္ေရသိန္းခ်ီ ထပ္မံေသဆုံး

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး အမရပူရျမိဳ ့နယ္ရွိ ေတာင္သမန္အင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေလးၾကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန ့က ငါးေကာင္ေရ သိန္းခ်ီေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအင္းတာ၀န္ခံ ဦး၀င္းေဇာ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။
 
 
 
ယင္းကဲ့သုိ ့ငါးမ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးတုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနျပီး ရလဒ္ထြက္ေပၚပါက ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္တယ္လုိ ့ မႏၱေလးျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမႈဌာန
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
(Credit- The Voice Daily)