ေတာင္ကိုရီးယား၊အေမရိကန္တို႕ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္မႈ တရုတ္ေထာက္ခံ

ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုရီးယား ၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကို တရုတ္အစိုးရက ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၀မ္ယိက ေျမာက္ကိုရီယားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရီယြန္ဟိုအား ဧျပီ၃ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ကိုရီးယားက်ြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေရး ေျမာက္ကိုရီးယားက ၾကိဳးပမ္းျခင္းကို တရုတ္အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း ၀မ္က ရီႏွင့္ ေပက်င္း၌ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တရုတ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဴအြန္သည္ ေပက်င္းသို႔ လ်ိဳ႕၀ွက္သြားေရာက္ျပီး တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
 
ကုလသမဂၢက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚခ်မွတ္သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တရုတ္ကေထာက္ခံခဲ့ျပီး ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ပို႔ကုန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ ယိုယြင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္တရုတ္သို႔ သြားေရာက္မႈေၾကာင့္ ကိုရီးယား က်ြန္းဆြယ္အေရး၌ တရုတ္သည္ အေရးပါေသာေနရာမွ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့သည္။