ေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္း ညေန ၅နာရီထက္ ေစာဖြင့္ပါက တရားစြဲ အေရးယူမည္

ျပည္ပခရီးသည္မွားလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည့္  မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိညေစ်းတန္းကို ေစ်းခ်ဳိပိတ္ျပီးခ်ိန္ သြားလာမႈရွင္းသည့္ ညေန ၅နာရီမွသာ စတင္ခင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္ထက္ ေစာဖြင့္ေနသူမ်ားရွိေနရာ ၎တို ့ကို တရားစြဲဆိုသည္အထိအေရးယူ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာန အၾကီးတန္း တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ေစ်းခ်ဳိအနီးရွိ ၈၄ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ အခ်ိန္မက်မီ ညေစ်းတန္းဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားေတြ ့ပါက ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ သတိေပးမည္ျဖစ္ကာ ဒုတိယအၾကိမ္ဖမ္းမိပါက ဒဏ္ေငြရိုက္မည္ျဖစ္ျပီး တတိယအၾကိမ္ေတြ ့ရွိပါက တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာနထံမွ သိရသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily