ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ေရဆြဲအႏၱရာယ္ သတိေပး

မိုတြင္းကာလ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဇြန္လ၉ရက္က တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ၾကီးဌာနက မေန႔ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။မိုးတြင္းကာလတြင္ ပင္လယ္အတြင္း လိႈင္းေလျပင္းထန္ျပီး ေရဆြဲအႏၱရာယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျမိိဳ႕အ၀င္လမ္း၊အထက(ေငြေဆာင္)၊ေက်ာင္းေရွ႕  Sunny Paradise ဟိုတယ္ေဘး ကမ္းေျခဆင္းလမ္းႏွင့္ ခ်စ္သူမ်ားကြ်န္း ကမ္းေျခစသည့္  Public Areaေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူျခင္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေငြေဆာင္)ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ကမ္းေျခ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ ေရနစ္ေသဆံုးမႈ မ်ားလာေသာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ မိုးရာသီအတြင္း ေရကူးျခင္းကို သတိေပးဆိုင္းဘုတ္တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၇ဦးထက္မနည္း ေရနစ္ေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ကမ္းေျခသို႔ဦးတည္လာေသာ လိႈင္းလံုးသည္ ေရျပင္သို႔ ျပန္လည္စီးဆင္းရာ တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီေရ(ေခၚ)ေရဆြဲျဖစ္လာျပီး ကမ္းေျခတြင္ရွိေသာ လူႏွင့္အပင္မ်ားကို ေရနက္ပိုင္းအတြင္းသို႔ဆြဲယူႏိုင္သည္။ယင္းေရဆြဲသည္ မိုးကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါက တစ္စကၠန္႔ကို ေျခာက္ေပထိ ေရနက္ပိုင္းသို႔ဆြဲေခၚသြားႏိုင္သည္။
 
Credit- The Voice