ေက်ာင္းအပ္နွံရာမွာအခက္အခဲမရွိေစဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကြင္းဆင္းၿပီး ေမြးစာရင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအပ္နွံရာမွာ အခက္အခဲမရွိေစဖို႕အတြက္ အသက္(၅)နွစ္ျပည့္၊ (၆)ႏွစ္ျပည့္ကေလးမ်ားကို ေမြးစာရင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္နွံေရးရက္သတၱပတ္အျဖစ္ေမလ(၂၅)ရက္ ကေန(၃၁)ရက္အထိေက်ာင္းအပ္လက္ခံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အသက္ျပည့္သူတိုင္း ေက်ာင္းေနႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာမွာ လိုအပ္တဲ႔ေမြးစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုလို အသက္ျပည့္သူတိုင္းေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္တဲ႔ ေမြးစာရင္းနဲ႔အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျပဳလုပ္ေပးမယ္႔ စီမံခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္၊ (၆)နွစ္ျပည္႔ကေလးမ်ားကို ေမလ(၁၅)ရက္ကေန(၂၀)ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စာရင္းေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို စာရင္းေကာက္ယူျပီး မိဘေတြကိုေခၚယူေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္နွံေရး ရက္သတ္ၱပတ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းသားမိဘေတြ လိုက္နာရမယ္႔ အခ်က္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလိုက္နာရမယ္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အသိေပးထုတ္ျပန္ထားျပီး အခုႏွစ္မွာလည္းနယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမျပဳဖို႔ အသိေပးညႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုပညာသင္နွစ္မွာလည္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံံရာမွာ ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေတြကလိုပဲ ေက်ာင္းသုးံပုံနွိပ္စာအုပ္၊ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္အျပင္ မူလတန္းကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံတစ္စုံစီ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။