အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ဧျပီလ(၈)ရက္ကစတင္ျပီး ခရီးသည္တင္ Express ယဥ္မ်ား၊ Mini Bus မ်ား၊ ဘုရားဖူးယဥ္မ်ားႏွင့္ Telematic စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ယာဥ္မ်ား သတ္မွန္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီပါကေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳ

ဧျပီလ(၈)ရက္ကစတင္ျပီး ခရီးသည္တင္ Express ယာဥ္မ်ား၊ Mini Busမ်ား၊ ဘုရားဖူးယာဥ္မ်ားႏွင့္ Telematic စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ယဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီပါက ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းေပၚေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းအသံုးျပဳယာဥ္မ်ား၏ၾကံ႕ခိုင္မႈပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းေပၚျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္မယ့္ယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္သံုးစြဲႏိုင္ရန္၊ ယာဥ္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ၾကံ႕ခိုင္ရန္ ၊ အင္ဂ်င္မီးခိုးထြက္ႏႈန္း(၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မပိုရန္၊ ယာဥ္ရဲ႕ တာယာမ်ားစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ အညီေကာင္းမြန္ၾကံ႕ခိုင္ေစရန္၊ သတ္မွတ္လူစီးထိုင္ခံုအေရအတြက္ထက္ပိုျပီးတပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေစရန္၊ ယဥ္မ်ားအားလံုးမွာ မီးသတ္ေဆးဗူး(၂)ဗူးထားရွိေပးရန္နဲ႔ ခရီးသည္အေရအတြက္နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ရာမွာ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ ယာဥ္မ်ားရဲ႕ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ေနရာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ထိုင္ခံုမ်ား ပိတ္ဆို႔ မထားရွိေစရန္၊ ေလကာမွန္၊ ေရသုတ္တံမ်ားေကာင္းမြန္ေစရန္နဲ႔ ေရာင္ျပန္ျပားမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အညီ တပ္ဆင္ထားရွိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ယာဥ္မ်ားရပ္နားတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳတဲ့ ၾတိဂံေရာင္ျပန္ပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယာဥ္မ်ားအားလံုးမွာ ေရွ႕ေလကာမွန္နဲ႔ ေဘးျပတင္းေပါက္မွန္မ်ား ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာထားရွိေပးရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ျမင္ကြင္းေတြကိုလည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႔လည္း လုိအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား နဲ႔ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔လည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႕လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား နဲ႔ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔လည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားနဲ႔ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔လည္း ယာဥ္ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါမွာ ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔လည္းကိုက္ညီရမွာျဖစ္သလို ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနနဲ႔ (င) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသာေမာင္းႏွင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္မႏၱေလး အျမန္လမ္းအသံုးျပဳ ယာဥ္မ်ား၏ ၾကံ႕ခိုင္မႈပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။