အေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းထိန္း ေရာင္းဖို႔ နဲ႔ ယာယီ အေရာင္း မရပ္ထားၾကဖို႔ ေဆးကုန္သည္အသင္း တုိက္တြန္း

လတ္တေလာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ျငိမ္မႈေတြက ျပည္ပကေန အဓိကတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနရတဲ့ ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကိုလည္း သက္ေရာက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္ တက္မႈနဲ႔ မတည္ျငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ အေျခခံေဆး၀ါးေတြ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့့ျပီး လက္ကားေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းမရပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္လီေဆးဆိုင္တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေရာင္းရပ္ထားတဲ့အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကေတာ့ လက္ကားေဆး ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုနဲ႔သာေရာင္းခ်ဖို႔နဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔ အေရာင္း ရပ္တာေတြ မလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လတုန္းကလည္း ျပည္တြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆးေတြေစ်းမတက္ဖို႔ အခုလိုတိုက္တြန္း ခဲ့ရပါတယ္။
လက္ရွိ ေဆးနဲ႔ေဆးပစၥည္း (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ ျပည္ပကေန တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနရတာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ကို တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၅၀၀) အထက္ တင္သြင္းေနရတဲ့ေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပကေန လက္ရွိ္ေဆးတင္သြင္းေနတဲ့ ကုမၸဏီ (၂၁၀) ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက ေဆးအမ်ိဳးေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပည္တြင္းကို တရား၀င္တင္သြင္းေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျပည္ပကေန ေဆးတင္သြင္းေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆး၀ါးေတြကို (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ေစ်းႏႈန္းတိုးျမွင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းေတြ အေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏႈန္း ထက္ ေလ်ာ့တဲ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုကို ထိန္းျပီး ေရာင္းခ်ႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဆးကုန္သည္ အသင္း ဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။