အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အၾကီးဆံုးငလ်င္ေၾကာေပၚ၌ ျမန္မာတည္ရွိ၊ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ငလ်င္ေဘးရင္ဆိုင္မႈ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အၾကီးမားဆံုးငလ်င္ေၾကာျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေနျပီး မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာေနသည့္ အတြက္ငလ်င္ေဘးရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ရန္ အျမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစေရးမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္းဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေမ၁၅ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အမ်ိဳးသားသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ(၁/၂၀၁၈)အစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားက သဘာ၀ေဘးျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ၾကီးဌာနအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက တိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္အလုိက္ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား၊အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္း၊ေလကာပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေပးေရးႏွင့္ ေဒသအလုိက္ေရတို၊ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကခဲ့ေၾကာင္း ေမ၁၅ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။