အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ ခန္႕ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၇
 
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းသည္ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပင္ပေဒၚလာေစ်းကြက္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းယခုေစ်
းႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆံုးေစ်းျဖစ္သည္။
ေငြေျကးေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျပန္လည္က်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈမွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္လာျပီျဖစ္ျပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္ျမဲျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ေဒၚလာတန္ဖိုးမ်ားျမင့္တက္ျခင္းအျပင္ ျပည္တြင္း၌ သြင္းကုန္မ်ားျပားေန၍ ေဒၚလာ၀ယ္လိုအားအနည္းငယ္ျမင့္တက္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလာေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွသိရသည္။
လက္ရွိျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၄ က်ပ္၊ ဗဟိုဘဏ္ေစ်းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၈၀ က်ပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေစ်းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၄ က်ပ္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားမွာ ၁၄၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္္း အဆိုပါေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice