အေမရိကန္ေဒၚလာ ေစ်းကြက္ ျပန္ေအးၿပီး ေစ်းက်

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းထက္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္နံနက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၂၉၁ က်ပ္ခန္႕မွ ညေနေစ်းပိတ္ခ်ိန္၌ ၁,၂၈၇ က်ပ္သို႕က်ဆင္းလာသည္။
 
Credit-7 Day Daily