အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁၄၇၃ က်ပ္သို႔ျပန္တက္

ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ညေနက တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၃ က်ပ္သို႔ ျပန္တက္လာသည္။
နံနက္ပိုင္းတြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၇၀ ခန္႕ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားအေျခအေန ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းထပ္မံ ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူ အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။
ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၄၆၀ သို႔ က်ဆင္းျပီးေနာက္ မေန႔က ရံုးဖြင့္ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းကို အေျဖရွာႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ေဆြးေႏြးျပီး အစိုးရထံ အၾကံျပဳရန္စီစဥ္ေနသည္။
ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ျပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းက ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအတြက္၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခက္ခဲ သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးကေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္အစိုးရကေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရထံ တင္ျပသည့္ အၾကံျပဳစာတန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။
 
Credit - 7Day ေန႕စဥ္