အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

အေမရိကန္ေဒၚလာလဲႏႈန္းမွာ တရား၀င္ေငြလႊဲေကာင္တာမ်ားတြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လုိ ့ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
 
 
ေဒၚလာလဲႏႈန္းထားမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန ့တြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းလဲလွယ္ႏႈန္းထား ၁၂၉၂ က်ပ္သုိ ့ျမင့္တက္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းေစ်း တစ္ေဒၚလာလွ်င္
၁၃၀၂ က်ပ္ႏွင့့္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္လည္း ၁၃၀၁ က်ပ္၀န္းက်င္ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
(Credit- The Voice Daily)