အေမရိကန္သြင္းကုန္မ်ားကို တရုတ္အခြန္တိုးေကာက္မႈကို အိမ္ျဖဴေတာ္ေ၀ဖန္

၀က္သားႏွင့္၀ိုင္အပါအ၀င္ အေမရိကန္တင္သြင္းကုန္ေတြကို တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က တံု႔ျပန္အခြန္ေကာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ ဘက္ကေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့လမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တင္သြင္းတဲ့ သံမဏိနဲ႔ဒန္ေတြကို အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့တာနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံက ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရတာေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံဘက္ ကပိတ္ဆို႔မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အေမရိကန္တင္သြင္းကုန္(၁၂၈)မ်ိဳးကို (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္တိုးေကာက္မယ္လို႔ တံု႔ျပန္ခဲ့ျပီး တိုးေကာက္မယ့္အခြန္ေငြက တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀၀)ေလာက္ရွိပါတယ္။
 
အေမရိကန္ရဲ႕အခြန္တိုးေကာက္မႈေတြေၾကာင့္ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ေျချဖစ္ေအာင္နဲ႔တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့တာလို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကေျပာပါတယ္။တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္တံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ လာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကခ်ိန္မွာ  အေမရိကန္ႏွင့္ အာရွတိုက္က ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
 
အေမရိကန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ျပီး အာရွေစ်းကြက္မွာေတာ့ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ အခြန္တိုးေကာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ အေမရိကန္ဘက္က ေျပာထားျပီး အေမရိကန္နဲ႔တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲျဖစ္လာဖို႔မရွိဘူးလို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ယီက မတ္လ(၈)ရက္က တရုတ္အမိ်ဳးသားျပည္သူ႔ညီလာခံမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။