အေမရိကတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး အားေပးစကားေျပာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သုိ ့ခရီးတစ္ေထာက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္သည္ ဟစ္စပန္းနစ္မ်ား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ အားမငယ္ၾကရန္ ဇီလာဒယ္ဇီးယားမိန္ ့ခြန္း၌
ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု AI Jazeera သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
 
 
 
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊ ့ေျပာင္းမ်ားကုိ မလုိလားေသာ အခ်ိဳ ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ၎တုိ ့အေပၚ သေဘာထားတင္းမာေနၾကေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက ဆုိထားသည္။
(Credit- The Voice Daily)