အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာမွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးေစေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေန

အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာမွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးေစေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကသိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အေဆာက္အဦ အမ်ားစုမွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပါက ျပည္သူေတြ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ ထြက္ေပါက္ေတြ နည္းေနေသး တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြနည္းပါးျပီး လံုးခ်င္းအေဆာက္အဦမ်ားတာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦေတြမွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပါက အႏၱရာယ္ ျဖစ္မယ့္အေနအထားေတြရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဗိသုကာပညာရပ္အေနနဲ႔ အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာမွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးေစဖို႔အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ေတြကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚစုျမတ္ကေျပာပါတယ္။