အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ၾကီးဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီး H.E.Smt.Sushma Swaraj ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ညေန ၄နာရီခဲြတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။
 
ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ေရး၊ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑ တိုးျမွင့္ေရး၊ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၀န္ၾကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဦး၀င္းခိုင္၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး ဧည့္သည္ေတာ္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး H.E.Shri Vikram Misri လည္းတက္ေရာက္သည္။
 
Credit- Myanmar President Office