အိမ္ရွင္လူငယ္မ်ားအေရး ေနာက္ထပ္ညိႈႏိႈင္းမႈမျပဳဟု အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေၾကာညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႕ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ပါလာခဲ့ျပီး ၾကီးျပင္းလာသည့္ အိမ္မက္ရွင္ဟု တင္စားၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ  ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ (ဒီေအစီေအ) ကိစၥေနာက္ထပ္ ညိႈႏိႈင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။
 
လူ၀င္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား ရယူရန္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသားမ်ား အေမရိကန္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္း မရပ္တန္႔ပါက မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကန္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ရန္ သေဘာတူညီထားမႈမွလည္း ထြက္ခြာပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
 
ကေလးဘ၀ကေရာက္ရွိသူမ်ား ျပန္ပို႔ျခင္း တားျမစ္ေရးအစီအစဥ္ (ဒီေအစီေအ)Deferred Action For Childhood Arrivals Program ကိုယခင္သမၼတ အိုဘားမားက စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ယင္းအစီအစဥ္၌ အက်ံဳး၀င္သူ ရွစ္သိန္းခန္႔ရွိသည္။
 
ယင္းအစီအစဥ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္၌ ထရမ့္ကရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ေလ့လာရန္ ေျခာက္လအခ်ိန္ယူထားခဲ့ျပီး အစီအစဥ္ေျပာင္းခဲမႈ အတည္ျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းအတြက္ ထရမ့္က ဒီမိုကရက္မ်ားကို အ