အာဇာနည္ဗိမာန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးတို႔အား အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ သံုးရက္ဖြင့္လွစ္ျပသမည္

အာဇာနည္ဗိမာန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ (ရန္ကုန္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္ျပတိုက္ (နတ္ေမာက္) ႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးတို႔အား အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ (အာဇာနည္) ေန႔မွ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ အထိ သံုးရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ (အာဇာနည္ေန႔) တြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ကို မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ည ၆ နာရိအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္ျပတိုက္ (နက္ေမာက္) တို႔ကို နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ ၀န္ၾကီးမ်ားရံုး (ယခင္အတြင္း၀န္ရံုး)  ကိုနံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ ဖြင့္လွစ္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္မူ အဆိုပါေနရာမ်ားအား နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၆ နာရီ အထိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ရည္စူး၍ ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
 
Credit - Myanmar Times