အာဇာနည္ဗိမာန္ကို ယခင္ႏွစ္ထက္ တစ္နာရီတိုး ဖြင့္မည္

(၇၁) ႏွစ္ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အဇာနည္ဗိမာန္သို႔ အမ်ားျပည္သူ လာေရာက္ ဂါ၀ရျပဳႏိုင္ရန္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းကေျပာၾကားသည္။
ယခင္ႏွစ္က အာဇာနည္ဗိမာန္အတြင္းသိုု႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားလာေရာက္ ဂါ၀ရျပဳႏိုင္ရန္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္တြင္ တစ္နာရီတိုးကာ ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
အာဇာနည္ ဗိမာန္သို႔၀င္ေရာက္ဂါ၀ရျပဳမည့္ ျပည္သူမ်ား၏လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးအရ ရွာေဖြစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွသိရသည္။
အာဇာနည္ဗိမာန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ဂါ၀ရျပဳမည့္သူမ်ားသည္၊ ပန္းေခြ၊ ပန္းစည္း၊ ပန္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ကိုင္အိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကင္မရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ကိုင္ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗီႏိုင္းစအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုလင္း/ဘူးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလံကိုင္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တုတ္၊ သံပိုက္ ႏွင့္ ေကာ္ပိုက္တို႔ကိုယူေဆာင္ခြင့္္မျပဳေၾကာင္းသိရသည္။
ထို႔ျပင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၇၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ကို သံုးရက္ဆက္တိုက္ ဖြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး နံနက္ ၆ နာရီမွညေန ၆ နာရီအထိ အခ်ိန္တိုးဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။