အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး အိမ္ရာစီမံကိန္း ယခုလအတြင္းေဆာက္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ယခုလအတြင္း စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး
၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
အိမ္ရာစီမံကိန္းကို စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန ့က စက္မႈဇုန္စီမံခန္ ့ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ေျမေနရာအခ်ဳိ ့ကို ရရွိထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
၎က ဆိုသည္။
 
ယင္းေျမေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရရွိရန္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန ့တြင္ ရႏ္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ ့ဆံုညိွႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။
 
Credit: The VOICE Daily