အရည္အေသြးဆုိင္ရာသတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညြန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ စပါးတင္း(၁၀၀)ကုိ က်ပ္ေငြ(၅)သိန္းေစ်းႏႈန္းကိုအေၿခခံၿပီး ၀ယ္ယူဖုိ႔ထုတ္ျပန္

ျမန္မာနုိင္ငံမွာပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္ အရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ စပါးတင္း(၁၀၀)ကုိ က်ပ္ေငြ(၅)သိန္းေစ်းႏႈန္းကအေၿခခံၿပီး၀ယ္ယူဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ပါတယ္။ 
ျမန္မာနုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔အသင္း၀င္ဆန္စက္ေတြ၊ စပါးကုန္သည္ေတြ၊ အက်ိဳးေဆာင္ေတြနဲ႔ ပုဂ္ၢလိကကုမ္ၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ စပါးတင္း(၁၀၀)ကိုေငြက်ပ္(၅)သိန္းနႈန္း အေပၚမွာသာ အေျခခံ ၀ယ္ယူေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။ အကယ္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းဟာ အေျခခံေစ်းနႈန္းအေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚပါက ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း၀ယ္ယူဖုိ႔နဲ႔ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းဟာ အေျခခံေစ်းနႈန္းေအာက္က်ဆင္းပါကလဲ အေျခခံေစ်းနႈန္းအတုိင္းသာ ၀ယ္ယူဖုိ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ 
 
လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုစုိက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ သာမန္စပါးအမ်ိဳးအစားေတြဟာ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ေစ်းနႈန္းက်ဆင္းေလ႔ရွိတာေၾကာင္႕ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးတဲ႔အေနနဲ႔ ယခုသတ္မွတ္လုိက္တဲ႔ အေျခခံေစ်းကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။ ယခုထုတ္ျပန္ခဲ႔တဲ႔ အေျခခံေစ်းႏႈန္းဟာ ၂၀၁၈ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္နဲ႔ မုိးစပါးေပၚခ်ိန္တုိ႔အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္တယ္လုိ႕လည္း သိရပါတယ္။ စပါးတင္း(၁၀၀)ကုိ က်ပ္ေငြ(၅)သိန္းေစ်းႏႈန္းကို အေၿခခံၿပီး၀ယ္ယူဖုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး မတ္လ(၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗစ္ရွင္းဗဟုိဌာန MICC-2 မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ႔ဆန္စပါး က႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ၂၀၁၈မွာထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။
 
အဲဒီအခမ္းအနားကုိ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြ ျမန္မာနုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိ သူေတြ၊ ေတာင္သူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါတယ္။ လက္ရွိ ေပၚဆန္းနဲ႔ ဧည္႔မ ထအုပ္စုစတဲ႔အခ်ိဳ႔ေသာ အဆင္႔ျမင္႕စပါးအုပ္စုတုိ႔ဟာေစ်းကြက္မွာ တင္း(၁၀၀)လွ်င္ ေငြက်ပ္၇သိန္း၊၈သိန္းနဲ႔ ၁၀သိန္းေက်ာ္အထိေစ်းေကာင္းရရွိေနျပီး အဆုိပါစပါးေတြ ကုိေတာ႔ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းအတုိင္းသာ၀ယ္ယူဖုိ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။