အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဆူမားၾတားမီးေတာင္တစ္လံုးမွ ျပာမႈန္႔မ်ားမႈတ္ထုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက္ အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူမားၾတားကၽြန္းရွိ ဆီနာဘြန္မီးေတာင္မွ ျပာပူမ်ား မႈတ္ထုတ္ခဲ့ျပီး အျမင့္ေပ မီတာ ၅၀၀၀  ေပ(၁၆၄၀၀)အထိ ကမၻာ႔ေလထုအတြင္းျပာမႈန္မ်ားေရာက္ရွိကာ ပူျပင္းသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားျဖစ္ေပၚေနျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက္ အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရသည္။
 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မီးေတာင္ပတ္၀န္းက်င္မွ ေဒသခံ ၃၀၀၀၀ ခန္႔အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။ မီးေတာင္ရွင္ ၁၂၀ ေက်ာ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ပစိဖိတ္မီးလွ်ံရပ္၀န္းဟုတင္စားသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။