ဟသၤာတခရိုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေလးခု စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္၊က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္နီး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသၤာတခရိုင္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုအနက္ ျမိဳ႕နယ္ေလးခုမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ရွိေနၿပီး က်န္ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္နီးေနေၾကာင္း ဟသၤာတခရိုင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္မြန္းလြဲ ၃ နာရီေနာက္ပိုင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
 
ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ယင္းျမိဳ႕၏စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ႏွစ္ေပေက်ာ္ေနၿပီး အဂၤပူျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕၏ င၀န္ျမစ္ေရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ရွိေနၿပီး ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္၏ ဧရာ၀တီျမစ္ေရမွတ္မွာ
စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ႏွင့္ေအာက္သို႕ တက္ခ်ည္က်ခ်ည္ျဖစ္လ်က္ရွိရာ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ စိုးရိမ္မွတ္ေရာက္ရွိရန္ တစ္ေပေက်ာ္က်န္ရွိေၾကာင္း၊ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရစိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ေရာက္ရွိရန္ သံုးေပေက်ာ္က်န္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါရံုးက
ထုတ္ျပန္သည္။
 
 
Credit The VOICE Daily