သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မဲရံုပရ၀ဏ္အတြင္း သတင္းယူခြင့္ျပဳမည္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန ့တြင္ သတင္္းမီဒီယာဌာနတစ္ခုလွ်င္ သတင္းသမားသံုးဦးအထိ မဲရံုပရ၀ဏ္အတြင္း သတင္းရယူခြင့္ျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သေဘာတူညီေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို ့ေပးပို ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန ့သတင္းရယူႏိုင္ေရးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)တို ့ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ေရႊလီလမ္းရွိ
 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဌာနတြင္ ေတြ ့ဆံုညိွႏိႈင္းစဥ္ ယင္းသို ့ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။
 
Credit: The VOICE Daily(Monday,August 31,2015)