လူစုလူေ၀းစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းကို သင္တန္းသား(၅)ဆ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သင္တန္းကာလ(၄)ပတ္ထိ တိုးျမႇင့္သင္ၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို လူစုလူေ၀းအား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္းေပးရာမွာ ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ ယခင္ကထက္ သင္တန္းသား ဦးေရကို (၅)ဆထိေလ်ာ့ခ်ကာ 
သင္တန္းကာလ(၄)ပတ္ထိ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကေတာ့ ဥပေဒျပင္ပလူစုလူေ၀းေတြကို ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးဖို႔ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာမရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ လူစုလူေ၀းေတြကို 
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီမံခန္႕ခြဲတာေတြတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က  ခုသင္တန္းကို ဒီႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၈)အျဖစ္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ ယခင္ကထက္ သင္တန္းသားဦးေရကို (၅)ဆထိေလ်ာ့ခ်ကာ သင္တန္းကာလ(၄)ပတ္ထိ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေနာက္သင္တန္းေတြမွာလည္း ခုလိုပဲသင္ၾကားေပးသြားေတာ့မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
ယခင္သင္တန္းေတြမွာ နည္းျပတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အားနည္းပါးတဲ့အတြက္ ထိေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္နိုင္နင္းနင္းနဲ႔ ထိေရာက္မႈပိုရွိေအာင္ ခုလိုသင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီသင္တန္းေလ့က်င့္မႈေတြမွာ အေဆာက္အဦးတြင္းက အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြကို တားဆီး ကယ္ဆယ္တာ အပါအ၀င္  လူစုလူေ၀းေတြကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲတာေတြကို လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒီေလ့က်င့္မႈကို 
လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္တဲ့အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို လည္းေလ့က်င့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။